ADVIES


Bloedsuikerspiegel
Bloedsuikerspiegel de reguelerende rol van voedingstoffen.
De bloedsuikerspiegel is de hoeveelheid glucose in het bloed. Glucose is één van de belangrijkste brandstoffen voor iedere cel in het lichaam. Soms is er sprake van een afwijkende bloedsuikerspiegel. In de praktijk kan dit in een aantal vormen voorkomen: een te lage bloedsuikerspiegel, een wisselende bloedsuiker spiegel of een te hoge bloedsuikerspiegel. Bepaalde voedingsstoffen en leefstijlmaatregelen kunnen ondersteuning bieden bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel.
Te lage bloedsuikerspiegel
Een langdurig of regelmatig ernstig verlaagde bloedsuikerspiegel komt eigenlijk alleen voor bij een overdosering van bloedsuikerspiegelverlagende geneesmiddelen, of specifieke aandoeningen die leiden tot een verhoogde insulineproductie. In dergelijke situaties dient behandeling door een specialist plaats te vinden.
 
Wisselende bloedsuikerspiegel
Het komt voor dat mensen klagen over vermoeidheid, trillen, wazig zien, vlekken voor de ogen zien, zweten, of soms het gevoel hebben flauw te gaan vallen. Deze klachten verdwijnen wanneer zij iets zoets eten. Hierdoor worden de klachten toegeschreven aan een lage bloedsuikerspiegel. Bij dergelijke klachten dient altijd een onderzoek door een arts plaats te vinden. Dit wordt geadviseerd omdat de klachten niet alleen een andere oorzaak kunnen hebben, maar ook een teken van een te hoge bloedsuikerspiegel (diabetes) kunnen zijn. Bij diabetes is namelijk het probleem dat er wel veel suiker in het bloed aanwezig is, maar dat dit niet vanuit het bloed de cellen in getransporteerd kan worden. In alle situaties dient het voedingspatroon aangepast te worden. Het steeds weer gebruiken van suikerrijke producten leidt tot een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel, waarop het lichaam insuline afgeeft om het suiker naar de cellen te kunnen brengen. Deze reactie leidt tot een snelle daling, waardoor het gevoel van honger en trillerigheid weer kunnen terugkeren.
 
Maatregelen bij een wisselende bloedsuikerspiegel
Regelmatig een maaltijd nuttigen met weinig snel opneembare suikers, maar veel vezelstoffen leidt tot een evenwichtige bloedsuikerspiegel en voorkomt deze klachten. Groenten, peulvruchten en volkorenproducten zijn belangrijke bronnen van vezels in de voeding. Witmeelproducten als gewone pasta’s en witbrood hebben geen gunstig effect.
Te hoge bloedsuikerspiegel
Een te hoge bloedsuikerspiegel kan duiden op aanwezigheid van diabetes type I of het metabool syndroom/diabetes type II. Bij diabetes type I is de vorming van insuline afgenomen of afwezig en is gebruik van insuline noodzakelijk. Bij diabetes type II is er sprake van een verminderde werking van insuline, net als bij het metabool syndroom. Dit metabool syndroom (zie hieronder) wordt gezien als een ‘voorstadium’ van diabetes type II. Het verschil tussen deze twee aandoen ingen ligt alleen in de waarde van de bloedsuikerspiegel. Bij een nuchtere bloedsuikerspiegel van 6mmol/L of meer spreekt men van insulineresistentie, boven 7 mmol/L van diabetes.
Het metabool syndroom
Er bestaat een combinatie van problemen, samen het metabool syndroom genoemd, dat een duidelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid. Deze combinatie bestaat uit over gewicht, met name rond de buikstreek, een verhoogde bloeddruk, een verstoring van de bloedvetten en een verminderde gevoeligheid voor de werking van het hormoon insuline (ook wel insulineresistentie genoemd). Wanneer iemand aan minimaal drie van de vijf criteria voldoet wordt de dia g nose metabool syndroom gesteld.
Het aantal mensen met het metabool syndroom in Nederland is hoog. In de leeftijdsgroep van 30­39 jaar voldoet 20,1% van de mannen en 9,5% van de vrouwen aan de criteria voor het metabool syndroom. Deze cijfers stijgen met de leeftijd: in de leeftijdscategorie 60­69 jaar gaat het om 48,2% van de mannen en 44% van de vrouwen (bron: RIVM).
 
Criteria voor het metabool syndroom
Abdominale obesitas
middelomtrek > 102 cm (mannen) of > 88 cm (vrouwen)
Hypertriglyceridemie
een serumtriglyceridegehalte > 1,7 mmol/l
Verlaagd HDLcholesterol
een HDLserumcholesterolgehalte < 1,0 mmol/l (mannen) of < 1,3 mmol/l (vrouwen)
Hoge bloeddruk bloeddruk > 130/85 mmHg
Afwijkende bloedsuikerwaarden
een nuchter serumglucosegehalte > 6,1 mmol/l
 
Maatregelen bij het metabool syndroom en diabetes type II
De eerste maatregel bij het metabool syndroom is gewichtsverlies en het aanpassen van de leefstijl en de voedingsgewoonten. Vermijden van suikers in elke vorm, is misschien wel de belangrijkste stap, samen met een verhoging van de inname van vezels en de gezonde omega-3 en omega-6 vetzuren. Meer lichaamsbeweging is eveneens van groot belang. Hierbij wordt geadviseerd om minimaal vier uur per week een matige inspanning te leveren. In onderzoek is aangetoond dat deze hoeveelheid lichaamsbeweging in combinatie met een gewichtsverlies van 5%, de kans op het ontwikkelen van diabetes type II kan halveren bij personen met het metabool syndroom. Wanneer bloedsuikerverlagende medicatie wordt gebruikt, dient een grote verandering in de voeding en leefwijze altijd onder deskundige begeleiding plaats te vinden.
Voedingssupplementen
Bij een hoge bloedsuikerspiegel wordt het gebruik van extra anti-oxidanten aanbevolen, bijvoorbeeld in de vorm van een multivitaminen­ of een anti­oxidantencomplex. Vitamine D verlaagt de kans op het ontstaan van het metabool syndroom, zelfs bij personen met ernstig overgewicht. Een chronische ontstekingsreactie speelt een belangrijke rol in het ontstaan van het metabool syndroom. Polyfenolen uit zure kers, geelwortel (turmeric), gember en de stof quercetine hebben in onderzoek laten zien in staat te zijn om deze ontstekingsreactie te verminderen en daarmee de verschijnselen van het metabool syndroom te bestrijden. Cayenne en peper(extracten) kunnen de opname van andere anti­oxidanten aanmerkelijk verhogen.
Vitamine K-2 (als MK­7) heeft een sterke werking tegen vaatvernauwing als gevolg van calciumafzettingen, de belangrijkste complicatie van het metabool syndroom en diabetes type II. Vitamine K­2 in een dosering boven 50 µg mag niet worden gebruikt door mensen die stollingremmers uit de groep van coumarinederivaten gebruiken zonder overleg met de behandelend arts of trombosedienst. Chroom (als chroompicolinaat) kan bij personen met diabetes type II helpen om de bloedsuikerspiegel te verlagen en lijkt ook effectief bij een gedeelte van de personen met een wisselende bloedsuikerspiegel. Gebruik van chroom om de bloedsuikerspiegel te ver lagen dient onder deskundige begeleiding plaats te vinden.
Samenvatting en advies
De bloedsuikerspiegel kan te laag, wisselend of te hoog zijn. Bij een te lage bloedsuikerspiegel dient behandeling door een specialist plaats te vinden. Bij een wisselende bloedsuikerspiegel kunnen voedingsmaatregelen zoals het verminderen van de inname van suiker en het verhogen van de inname van vezelstoffen (groenten, peulvruchten, volkorenproducten) helpen om de bloedsuikerspiegel te reguleren. Een te hoge bloedsuikerspiegel kan duiden op het metabool syndroom, een voorstadium van diabetes type II. Indien hiervan sprake is dan zijn gewichtsverlies en meer beweging de eerste maatregelen die men dient te nemen. Daarnaast wordt aangeraden om suikers te vermijden en meer vezels en de gezonde omega­3 en omega­6 vetzuren te nemen. Als voedingssupplementen bij een hoge bloedsuikerspiegel wordt inname van extra anti­oxidanten aangeraden, in de vorm van een anti­oxidantcomplex of een breed samengesteld multi­vitaminen/mineralenpreparaat.


Built with Mobirise - Learn more